Tidligere modtagere

29 x Håbets Pris for et levende, folkeligt teater.

29. Kitt Johnson 2019, X-Act, København. Danmark.
Hun er i sin dans en ny tids shaman.

28. UNIVERSES Theater Company 2018, New York, USA.
De er kilde til forandring, en fortsat kamp for lighed på teaterscenen i USA.

27.  C:ntact & Henrik Hartmann 2017. Edison Scenen, Frederiksberg, Danmark.
For at opløse skel og skabe ligeværd mellem mennesker i Danmark, Europa og Mellemøsten.

26.  Cornerstone Theater Company 2016. Los Angeles, USA.
De skaber teaterkunst, som bringer folk sammen uanset race og baggrund.

25. Théâtre du Solei & Ariane Mnouchkine 2015. “La Cartoucherie”, Paris, Frankrig.
For som uafhængigt teaterkollektiv gennem 50 år at have delt livet og kunsten og skabt et ægte folkeligt teater i verdensklasse.

24. Klovner uden grænser 2014.
De bringer glæde og håb til børn i nøden og krigenes skygge.

23. Christian Lollike 2013. Dramatiker, Café Teatret, København, Danmark.
For en radikal nytolkning  af det folkelige teater med tabuet som middel og dialogen som mål.

22. Geoff Hoyle og Dan Hoyle 2012. San Francisco, USA.
For to generationers teater, hvor kunst, idealer og fornyelse forløses med stor folkelig virtuositet.

21. Eugenio Barba og Odin Teatret 2011. Holstebro, Danmark.
For en verdensomspændende indsats gennem 47 år, som skaber dialog og visioner om ligeværdige kulturer på den samme jord.

20. Human Nature 2010. v/ David Simpson & Jane Lapiner, Petrolia, USA.
For et kunstnerisk arbejde for naturen og kampen mod klimaforandringerne.

19. Suzanne Osten 2009. Teatret “Unga Klara”, Stockholms Stadsteater, Sverige.
For en radikal, vedvarende og nyskabende indsats for barnet i teaterkunsten.

18. Tim Robbins og The Actors´ Gang  2008. Los Angeles, USA
For modet til i livet  og kunsten at stå op imod vinden. Konsekvent har han og teatret taget parti for de svage og glemte.

17. Poul Fly Plejdrup  2007. Scenograf, Odder, Danmark.
For med magiske forvandlinger af teaterrummet at skabe grobund for folks billedskabende evne.

16. Dell’Arte International  2005. Blue Lake, Californien, USA.
For langt oppe i Nordcaliforniens Redwooddistrik at have skabt en folkelig teaterskole af international klasse.

15. Finn Hesselager 2004. For som lærer for en hel generation af danske skuespillere at have sin store andel i det liv, der i disse år opleves på danske teatre, på  TV og i film.

14. Bådteatret 2003. Ved kaptajnerne Tue Biering, Rolf Heim og Emil Korf-Hansen.
På trods af nedskæringer insisterer de på at spille et nyt politisk teater i tiden.

13. Helle Ryslinge 2002. Filminstruktør, København.
For en pionerindsats indenfor dansk film, der med mikroskopisk nærvær afdækker samfundets tabuer.

12. Klaus Hoffmeyer 2001. Skuespilchef ved Det Kongelige Teater.
Fordi han har bevaret sin kerne intakt, om han var på Studenterscenen eller Det kongelige Teater.

11. Åsa Simma 2000. Samisk teater og film. Sameland.
For gennem sin kunst at vække de ressourcer der ligger gemt i den samiske kulturs urfjeld af ritualer og billeder.

10. Randi  Patterson 1999. Living Movement & Nyt Dansk Danseteater.
Som grundlægger og pioner indenfor moderne dans i Danmark.

9 Chris Torch 1998. Intercult Stockholm.
Grundlægger af Jordcirkus & Shikaste.
Som pioner for interkulturel scenekunst i Sverige, Norden og Europa.

8. Grenland Friteater 1997. Porsgrunn. Norge.
For tyve års pionerindsats med gruppeteater i Norge, i stedse kunstnerisk søgen
mod identiteten i et moderne efterkrigs-Norge.

7. Hans Rønne 1996. Teatret, Odder, Danmark.
For sine soloforestillinger,  som fornemt vartegn for dansk børne- og ungdomsteater i et kulturbyår.

6. Hans Hellberg 1995. Narren, Stockholm, Sverige.
Som grundlægger af gruppeteatret i Norden og dets første store arkitekt.

5. Arne Aabenhus & Asger Hulgaard 1994. Dansk  Amatør Teater Samvirke.
Som grundlægger af og bygmester i Dansk Amatør Teater Samvirke gennem en menneskealder.

4. Iben Nagel Rasmussen 1992. Odin Teatret, Holstebro, Danmark.
Som banebryder for ny skuespilkunst i Danmark &  for forestillingen Itsi-Bitsi.

3. Tage Hind 1991. Institut for Dramaturgi, Århus Universitet, Danmark.
Som banebryder ved etablering af et nyt teatersyn og grundlægger af Institut for
Dramaturgi ved Aarhus Universitet.

2. Alexander Jochwed 1990. Teaterværkstedet Den Blå Hest, Århus, Danmark.
For med sit teater at bryde mure i sindet og mellem øst og vest.

1. Trevor Davies 1989.  Festival of Fools, København, Danmark.
For som kulturformidler og kulturel “rambuk” at have skabt “Festival of fools”.